Παράδειγμα μίσθωσης έργου αξίας 715 €
Οι μηνιαίες δόσεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%